Elections - In English 

Hallintoelinvaalit 2013Äänestämällä voit vahvistaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaikutusmahdollisuutta yliopistotasolla.

Yliopistokollegio
22. Henrik Hedberg

Tiedekuntahallitus,
tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

802. Henrik Hedberg

Olen ainoa opetus- ja tutkimushenkilöstön ehdokas, jolla on aiempaa omaa kokemusta yliopistokollegion toiminnasta ja päätöksenteosta!

Henrik Hedberg
yliopisto-opettaja, tietojenkäsittelytieteiden laitos
tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Kokemusta yliopiston luottamustehtävistä

Opettaja ja tutkija

Aktiivinen opettaja ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdossa

Tutkimusalueena avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys

Tavoitteeni on jatkaa yliopistokollegion kehittämistä

Yliopistokollegio tarvitsee nyt jatkuvuutta kehittyäkseen. Olemme kuluneen neljän ensimmäisen vuoden aikana luoneet uusia toimintatapoja ja tehneet ensimmäiset tärkeät päätöksemme. Tavoitteeni on päästä jatkamaan tätä työtä, jotta yliopistokollegio olisi entistä selvemmin "yliopisto-osakeyhtiön omistajien" eli yliopistoyhteisön vaikutuskanava.

Koen, että opetus- ja tutkimushenkilöstön tietoa yhteisen yliopistomme toiminnasta tulisi pyrkiä paremmin hyödyntämään osana avointa ja keskustelevaa päätöksentekoa. Vaikka yliopistokollegion keskeiset lakisääteiset tehtävät ovat tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta, olisi käytännössä löydettävissä myös vahvempia yhteistyötapoja esimerkiksi yliopiston hallituksen sekä yliopistokollegion ja ammattiyhdistysten välillä.

Yliopistokollegio valitsee yliopiston hallitukseen kolme uutta jäsentä jo vuoden 2015 aikana. Minun tehtävänäni valituksi tultuani on varmistaa, että nämä rekrytoinnit tukevat yliopiston päätehtävää: opetusta ja tutkimusta.

Yliopiston akateemisen keskiryhmän ehdokas

JUKO

Olen JUKO:n eli akateemisen järjestökentän virallinen ehdokas yliopistokollegioon.

Lue lisää vaalisivuiltamme: Yliopistoyhteisö äänessä.