Ohjatut tutkielmat

Mika Fonsén: Web-palvelun toteutus XML-tekniikalla
(pro gradu, toukokuu 2003, eximia cum laude approbatur)

Esa Seppälä: Struts-sovelluskehyksen web-ohjelmistosovelluksen laadulle tarjoama tuki
(pro gradu, tammikuu 2004)

Heikki Junnila: Interaktiivisen työpöytäohjelmiston muokkaaminen reaaliaikajärjestelmäksi - Tapauksena Q Light Controller
(pro gradu, toukokuu 2005)

Jani Kenttälä: Exploiting Communication Patterns in Complex Information Networks
(pro gradu, toukokuu 2005, laudatur)

Jyrki Mizaras: MVC-, PAC- ja Swing-arkkitehtuurien vertailu käyttöliittymäkehyksissä
(LuK-tutkielma, helmikuu 2005)

Kari Tolonen: XML-pohjaisten syötteiden hyödyntäminen mobiiliviestinnässä
(pro gradu, toukokuu 2005, eximia cum laude approbatur)

Natalia Pyhäjärvi: Yrityksen testausprosesin dokumentaation parantaminen
(pro gradu, kesäkuu 2005)

Mikael Kujanpää: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudun kuntien suhtautuminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin
(pro gradu, maaliskuu 2006, magna cum laude approbatur)

Markus Marttila: Palvelinohjelmiston refaktorointi alustariippumattomaksi
(pro gradu, maaliskuu 2006)

Mauri Laine: Automaattinen konversio JAM/JPL-kielestä C++-kielelle
(pro gradu, huhtikuu 2006, magna cum laude approbatur)

Johanna Kangas: Palvelinlähtöiseen dynaamiseen viestinvälitykseen soveltuvat web-tekniikat: tapaus Viestitin
(pro gradu, toukokuu 2006)

Jyrki Hyvärinen: Monitorointijärjestelmien luokittelu - Tapauksena Linux-käyttöjärjestelmämoduulien monitorointi
(pro gradu, toukokuu 2006, magna cum laude approbatur)

Jussi Ranta: Using Flash and XML in smart phone user interfaces
(pro gradu, joulukuu 2006, magna cum laude approbatur)

Jarkko Jaakola: Suunnittelumallien tukeminen multimetodien, sulkeumien sekä rajapinta- ja perintäkäsitteen avulla
(pro gradu, joulukuu 2006, magna cum laude approbatur)

Mikko Nieminen: Device Profile Management in ASEMA
(pro gradu, helmikuu 2007, magna cum laude approbatur)

Jaakko Tiainen: Avoimen lähdekoodin tietojärjestelmien soveltuvuus julkisen sektorin tarpeisiin - tapaus Oulun kaupunki ja Compiere-toiminnanohjausjärjestelmä
(pro gradu, lokakuu 2007)

Teemu Torvela: Katselmointityökalujen arviointi joustavan katselmointiprosessin näkökulmasta
(pro gradu, lokakuu 2007)

Ilkka Karjalainen: Comparing Mobile Linux and Mobile Java telephony software
(pro gradu, marraskuu 2007)

Elli Karppinen: Hypertekstin käyttäminen vaatimusmäärittelydokumentissa
(pro gradu, huhtiku 2008, magna cum laude approbatur)

Heli Ikonen: Virheraportointi osana laadunvalvontaa avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksessä
(LuK-tutkielma, huhtikuu 2008)

Heikki Karppinen: Hajautetun SCM -prosessin haasteet
(pro gradu, toukokuu 2008)

Sami Krank: Relaatiotietokantojen replikointi mobiilijärjestelmissä SyncML:n avulla - tapaus Avux Mobile Server
(pro gradu, tokukuu 2008)

Tomi Pieski: Luonnollisen kielen kieliopin kuvaaminen XML-pohjaisen kuvauskielen avulla
(pro gradu, toukokuu 2008)

Aki Heikkinen: Ohjelmistoprosessit avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksess$ (LuK-tutkielma, syyskuu 2008)

Samuel Tervaskanto: Luokkatiedoston minimointitekniikoiden vaikutus Java Micro Edition -sovelluksiin (pro gradu, toukokuu 2008, magna cum laude approbatur)

Aki-Petteri Leinonen: XML-kyselykielten käytettävyys
(LuK-tutkielma, toukokuu 2009)

Joni Komulainen: Avoimen lähdekoodin pelimoottorien käyttökelpoisuudesta erilaissa projekteissa
(LuK-tutkielma, toukokuu 2010)

Eino Keskitalo: Pelidesignin kehittyminen avoimen lähdekoodin projektissa
(LuK-tutkielma, toukokuu 2010)

Tarja Kackman: Ketterän ohjelmistokehityksen vaikutus työyhteisöön
(LuK-tutkielma, 2010)

Juha Partanen: Uuden ohjelmistokehittäjän mentorointi hajautetussa sovellusehitysympäristössä
(pro gradu -tutkielma, 2010)

Teemu Ahlholm: Linux-distribuutioiden kehittyminen käytettävyyden näkökulmasta
(LuK-tutkielma, 2010)

Matti Reijonen: Behavioraalinen reflektio ja aspektipohjainen ohjelmointi observer-mallissa
(LuK-tutkielma, 2011)

Jarkko Palokangs: Hajautettu ääneen ajattelu käytettävyystestausmenetelmänä avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteissa - tapaus gPodder
(pro gradu -tutkielma, joulukuu 2011, arvosana 4)

Tutkielmien ohjaus

Henrik ohjaa LuK- ja pro gradu -tutkielmia erityisesti omiin tutkimus- ja kiinnostusalueisiinsa liittyen. Nämä tutkielmat ovat jo valmistuneet.