Arvioidut tutkielmat

Janne Suni: XML tietokeskeisessä käytössä
(pro gradu, toukokuu 2003)

Petri Purmonen: Virhetiedon käyttö protokollaohjelmistojen testauksen analysointiin
(pro gradu, toukokuu 2003)

Merja Sääskilahti: Personoinnin merkitys web-palveluissa
(sivuainetutkielma, joulukuu 2002)

Toni Alatalo: A system for using 3d animations in live performances
(pro gradu, joulukuu 2006)

Jaakko Jumisko: Evaluation of Streaming Video Quality in UMTS Networks
(pro gradu, marraskuu 2007)

Tutkielmien ohjaus

Henrik ohjaa LuK- ja pro gradu -tutkielmia erityisesti omiin tutkimus- ja kiinnostusalueisiinsa liittyen. Nämä jonkun muun ohjaamat tutkielmat hän on opponoinut ja osallistunut arvosteluun.