Tutkielmien ohjaus

Henrik ohjaa LuK- ja pro gradu -tutkielmia erityisesti omiin tutkimus- ja kiinnostusalueisiinsa liittyen.

Aiheita tarjolla

Uusille graduntekijöille on tarjolla aiheita avoimesta lähdekoodista (Open Source) ja katselmoinnista. Esimerkkityöotsikoita:

 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vaiheittainen käyttöönotto kodeissa ja pienyrityksissä
 • Yhteisöllisyys, etäläsnäolo ja jaetut kokemukset Digi-TV:n ja tietoverkkojen avulla.

Ota yhteyttä, jos jokin aihepiiri kiinnostaa, niin kuulet asiasta lisää.

Aihealueet

 • Avoin lähdekoodi (Open Source)
  • eri näkökulmista ja eri tutkimusotteilla
  • kts. Avoimen lähdekoodin seminaari -kurssi
  • mm. Linux- ja Maemo-alustat ja sovellukset
 • Rakenteinen tieto (Structured Data)
  • kts. Rakenteisen tiedon käsittely -kurssi
  • mm. XML ja sen sovellukset
 • Ohjelmistoteknologiat (Software Technologies)
  • erityisesti konstruktiivinen tutkimusote
  • mm. uusien teknologioiden kehittäminen ja kokeileminen
 • Ohjelmistokehitys (Software Engineering/Development)
  • mm. hajautettu kehitys ja työkalutuki
  • mm. katselmoinnit ja tarkastus