Opetus ja koulutus

Henrik opettaa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdossa.

Vastuualueet ja kurssit

Innologies

Innologies on oululainen yritys, joka kouluttaa erityisesti ohjelmistokehittäjiä Linux- ja Maemo-alustojen hyödyntämisessä. Henrik työskentelee yrityksessään sivutoimisesti asiantuntijana ja kouluttajana.

Opetuskokemus

  • Vuodesta 1994 alkaen
  • Sekä yliopistossa että teollisuudessa (mm. ammattilaisille suunnatut kurssit)
  • Ohjelmointikursseja (mm. perusteita, olio-ohjelmointia ja ohjelmointtiympäristöjä; Java-, C- ja C++-kielillä)
  • Unix-kursseja (perusteista ohjelmointiin)
  • Muita aiheita, kuten rakenteinen tieto ja katselmoinnit