Ansioluettelo

Henkilötiedot

Nimi Henrik Hedberg
Arvo ja ammatti filosofian lisensiaatti, yliassistentti, yrittäjä
Syntymäaika ja -paikka 8.11.1976, Kemi
Siviilisääty avioliitossa Kaisu Hedbergin (o.s. Mäkelä) kanssa, yksi lapsi
Osoite koti: Sylitie 2 D 18, 90800 Oulu
työ: Tietojenkäsittelytieteiden laitos, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto

Koulutus

Filosofian lisensiaatti 2005, Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma, Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto
Filosofian maisteri 2002, Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma, Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto
Pääaine:
Tietojenkäsittelytiede 109 opintoviikkoa (arvostelu: erinomaiset tiedot 3/3)
Sivuaineet:
Matematiikka 42 ov (erinomaiset tiedot 3/3)
Tilastotiede 10 ov (erinomaiset tiedot 3/3)
Muut opintosuoritukset yhteensä: 10 ov
Pro gradun arvostelu: laudatur
Yliopistopedagogisia
opintoja
2005, Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö
Opetuksellisen asiantuntijuuden työpaja, 9 op (240 tuntia)
Sotilasarvo ja -koulutusreservin kersantti
1995 - 1996
Ilmavoimien Viestikoulu, radioaliupseeri
Ylioppilas 1995, Kemin lukio
Yleisarvosana: laudatur

Työkokemus

Tekninen
koordinaattori
1.7.2010 - 30.8.2011
UMSIC-tutkimusprojekti
Eu:n seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitetussa projektissa kehitetään Maemo/MeeGo-alustalla toimivaa musiikillista sovellusta 3-12-vuotiaille lapsille tukemaan sosiaalista inkluusiota.
Yliassistentti 1.1.2000 - 31.12.2001
1.7.2002 - 31.3.2006
1.7.2007 - jatkuu
Tietojenkäsittelytieteiden laitos,
Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Lehtori 1.7.2006 - 30.6.2007
Tietojenkäsittelytieteiden laitos,
Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Assistentti 1.3.1999 - 31.12.1999
1.1.2002 - 30.6.2002
1.3.2003 - 31.7.2007
(virkavapaalla 1.3.2003-31.3.2006 ja 1.7.2006-30.6.2007)
Tietojenkäsittelytieteiden (-opin) laitos,
Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Assistentti,
osa-aikainen
1.9.1998 - 28.2.1999
Tietojenkäsittelyopin laitos,
Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Sivutoiminen yrittäjä 1.10.2005 - jatkuu
Innologies
Työtehtävät: Ohjelmistojen suunnittelu, konsultointi ja koulutus.
Sivutoiminen IT-kouluttaja 1.9.2000 - 31.5.2005
Oulusoft Ay
Työtehtävät: Ammattilaisille suunnatut intensiivikurssit (Java-ohjelmointi eri tasoilla ja Linux) ja työvoimakoulutus (Java- ja C++-ohjelmointi sekä Linux)
ATK-harjoittelija 5.6.1996 - 31.8.1996
ATK-osasto, Kemin kaupunki
Työtehtävä: Mikrotukihenkilön tehtävät verkkoympäristössä
Va. sivutoiminen
tuntiopettaja
13.6.1994 - 26.6.1994
Lukio opetustoiminta, Kemin kaupunki
Työtehtävä: ATK-kerhon johtaminen

Luottamustoimet

Yliopistokollegion
jäsen
1.1.2010 - jatkuu
Tiedekuntaneuvoston
jäsen
1.1.2006 - jatkuu
Luonnontieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Laitosneuvoston
jäsen
1.1.2000 - jatkuu
Tietojenkäsittelytieteiden laitos,
Luonnontieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Hallituksen jäsen 1.1.1999 - 31.12.2000
Kemin Purjehdusseura ry.
Tiedotuspäällikkö